Where to buy

Brand shops:

Rostov-on-Don

“Tsimlyanskie Wines”
+7 (863) 232-25-47
+7 (928) 229-23-97
Budennovsky av., 70/234

“Tsimlyanskoe + Russian vinoteka”
+7 (928) 128-76-13
Cosmonavtov av., 27B

“Tsimlyanskie Wines”
+7 (928) 194-85-10
Portovaya str., 241

“Tsimlyanskie Wines”
+7 (928) 194-94-39
Selmash av., 100A

“Tsimlyanskie Wines”
+7 (928) 194-37-72
Sholokhova av., 53

Tsimlyansk

“Tsimlyanskie Wines”
+7 (863) 123-34-56
Lazo str., 1

 • MetroCC
 • logo-auchan
 • logo-perekrestok
 • logo-magnit
 • 5-chka
 • 7cont
 • atak
 • billa
 • dixi
 • karusel
 • lenta
 • ok
 • X5